#36 Waarom een VCA certificering?

Waarom een VCA certificering?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat / certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf en de werknemer op de hoogte is van de veiligheidseisen en deze naleeft.

Voordelen werknemer
Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Een bedrijfsongeval kan veel kosten of zelfs ernstig lichamelijk letsel met zich meebrengen. Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA diploma hebt behaald ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Je veiligheidsbewustzijn wordt hiermee vergroot en de kans dat je door onwetendheid betrokken zult zijn bij een ongeval wordt verkleind.

Een aantal voordelen van een VCA certificaat voor een werknemer zijn:

👉 Gezonde en veilige werkomgeving, minder kans op ongevallen en gezondheidsschade
👉 Collega’s met vakopleiding en veiligheidstraining
👉 Regelmatige inspectie van de werkplekken en VGM-instructie
👉 Goede PBM en gekeurde arbeidsmiddelen
👉 Betere kansen op de arbeidsmarkt met een VCA- diploma

Voordelen werkgever
Als u als bedrijf VCA gecertificeerd bent staat veiligheid, gezondheid en milieu bij u hoog in het vaandel. U heeft uw zaakjes op orde en dat straalt u daarom ook uit. Daarnaast beheerst u processen beter, waardoor de kans op fouten in de werkvoorbereiding aanzienlijk klein is. Doordat de mogelijke risico’s op de werkvloer in kaart gebracht zijn, voorkomt u de kans op een ongeval. Medewerkers moeten structureel ingelicht worden en werkplekken, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen worden geregeld geïnspecteerd. Op deze manier is de kans op een ongeval kleiner. Door uw VCA bedrijfscertificaat kunt u aantonen dat u als werkgever aan de zorgplicht voldaan hebt en dat er toezicht gehouden wordt en voorlichting en instructie gegeven zijn.

Een aantal voordelen van een VCA bedrijfscertificaat voor een werkgever zijn:

👉 Minder risico op ongevallen en bedrijfsschade
👉 Duidelijke beheersstructuur bij de aannemers
👉 Aannemers moeten eigen verantwoordelijkheid invullen
👉 Minder toezicht nodig
👉 Meer mogelijkheden risicovol werk uit te besteden
👉 Een beter bedrijfsimago.

Marnic VCU gecertificeerd
Het VCA voor uitzendbureaus heet het VCU. Al sinds 2005 zijn wij VCU gecertificeerd en worden wij ieder jaar middels een audit gecheckt. Ieder jaar sluiten wij deze audit succesvol af! Door middel van ons VCU-certificaat tonen wij aan dat wij het VG-beheersysteem, en daarmee ook de verplichtingen die gevraagd worden vanuit de Arbowet, als organisatie op orde hebben. Aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staat dus centraal.

Heb je toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Liever gelijk al bij onze vacature kijken voor een leuke, nieuwe uitdaging, dat kan natuurlijk ook!.

Volg ons op Facebook en LinkedIn voor de nieuwste updates!