#41 Wat betekent de verkiezingsuitslag voor flexwerkers?

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor flexwerkers?

De verkiezingen voor de tweede kamer van de komende vier jaar zitten er weer op. Dit betekent dus een nieuw bestuur voor Nederland, nieuwe partijen die komen kijken en anderen die verdwijnen. Hoewel er misschien veel hetzelfde blijft, kan het ook dat er voor jou als flexwerker het een en ander gaat veranderen.
De meeste partijen noemen de flexwerkbranche in hun plannen voor de komende vier jaar. Van de partijen die zich het meest uitspraken over flexwerkers hebben wij de standpunten op een rijtje gezet voor je. Daarnaast worden ook de belangrijkste punten van de overige partijen nog beknopt benoemd.

VVD
De VVD is (net als in 2017) de grootste partij geworden bij de verkiezingen. De partij van Mark Rutte wil graag de kwaliteit van de uitzendbranche verbeteren. Dit willen zij doen door dubieuze uitzendbureaus terug te dringen met wettelijke kwaliteitseisen. Het idee is om uitzendbureaus te verplichten een kwaliteitscertificaat te hebben, dat certificaat kan je kwijtraken als je bijvoorbeeld arbeidsmigranten onder het minimumloon laat werken.

Over de toestroom van arbeidsmigranten wil de VVD ook goed toezicht op houden. Dit kan invloed hebben op het aanbod van vacatures in Nederland.

D66
De partij met de meeste zetels na VVD is het D66 van Sigrid Kaag. Zij hebben vooral sterke overtuigingen over de arbeidsmigratie naar Nederland. Zo willen ze een commissie voor arbeidsmigratie die een inschatting maakt van de behoefte aan legale migranten op de arbeidsmarkt.
Op deze manier willen ze voorkomen dat bedrijven niet aan extra krachten kunnen komen, terwijl tegelijkertijd de kansen gelijk blijven voor alle flexwerkers.

FvD
Forum voor Democratie is de grootste stijger in de kamer (van 2 naar 8 zetels.) De partij van Thierry Baudet stak voornamelijk in op de coronamaatregelen deze verkiezingen, maar er stond ook zeker wat over de flexbranche in hun programma.
Zij willen de focus gooien op de aanpak van aanpak onderbetaalde chauffeurs, schijn-constructies en illegale uitzendbureaus. Door de markt streng te controleren willen zij de boel zo eerlijk mogelijk houden.

Overige partijen
Niet iedere partij is even uitgesproken over de flexbranche, maar er zijn verscheidene partijen waarvan het handig is de standpunten even te benoemen. PvdA wil ook een einde maken aan malafide uitzendbureaus om uitbuiting, discriminatie en slechte werkomstandigheden tegen te gaan. CDA sluit zich daarbij aan en noemt verder dat het streng op wil treden tegen het misbruik van sociale voorzieningen en toeslagen. ChristenUnie benoemt opvallend genoeg dat Nederland het enige land in de Europese Unie is dat geen vergunningsplicht kent voor uitzendbureaus en wil dat veranderen.

Zo, nu ben je weer even op de hoogte van de eventuele veranderingen die de partijen willen doorvoeren. Het wil natuurlijk niet zeggen dat al deze plannen er door komen. De politiek streeft naar meerdere doelen en zit bovendien midden in een crisis, maar wie weet gaan we in de toekomst deze veranderingen beleven.

Wil jij weten hoe het nu is om bij een uitzendbureau aan het werk te gaan, dan kun je direct al onze vacatures gaan bekijken!

Volg ons op Facebook en LinkedIn voor de nieuwste updates!