#41 Wat zijn de fasen bij een uitzendbureau

Wat zijn de fasen bij een uitzendbureau?

Je gaat werken via een uitzendbureau en je krijgt te horen dat je in een fase begint. Is dit nog totaal onbekend voor jou? De fasen systematiek is in het leven geroepen zodat je als uitzendkracht meer rechten en betere (ontslag)bescherming krijgt naarmate je langer als uitzendkracht werkt.
Er is overigens wel een klein verschil of je uitzendbureau NBBU of ABU aangesloten is.

Wat is het verschil dan?
Dat verschil zit in de benaming van de fasen. De ABU werkt met letters en de NBBU werkt met cijfers. De ABU noemt de fasen A, B & C, waarbij er bij de NBBU wordt gesproken over fasen 1,2,3 & 4.

De ABU-CAO:
✦ Fase A: duurt 78 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding;
    na 26 gewerkte weken ga je pensioen opbouwen.
    Als je langer dan 26 weken niet voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt,
    dan begint de telling van fase A van 78 weken weer opnieuw.
✦ Fase B: deze fase duurt 4 jaar of 6 contracten, bij het zevende contract of
    na 4 jaar kom je in fase C. Mocht je binnen 26 weken na afloop van fase B,
    opnieuw in dienst komen van hetzelfde uitzendbureau dan kom je ook in
    fase C. Heb je langer dan 26    weken niet voor hetzelfde uitzendbureau
    gewerkt dan kom je weer in fase A.
✦ Fase C: Dit is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
    Is je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigd en
    is je onderbreking vervolgens 26 weken of langer geweest,
    dan begin je opnieuw in fase A.

Het is goed om te weten dat als je als uitzendkracht binnen fase B of C zit, dat je recht hebt op loon ook als er geen opdracht is het uitzendbureau nog geen passend werk heeft gevonden. Je bent echter wel verplicht dit werk te accepteren als het werk zich op gelijk, of ten hoogste twee niveaus lager bevindt dan je oude functie. Het loon dat je ontvangt wordt ook wel eens terugvalloon genoemd. Verder eindigt de uitzendovereenkomst gedurende de eerste 78 weken bij ziekte of beëindiging van de opdracht.

De NBBU-CAO:
✦ Fase 1: duurt 26 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding;
✦ Fase 2: duurt 52 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding,
    vanaf fase 2 gaat de pensioen opbouwen;
    Is er een onderbreking tussen de twee uitzendovereenkomsten
    van 26 weken of langer, dan begint de telling van de gewerkte weken
    weer bij het begin van fase 1.
✦ Fase 3: deze fase duurt maximaal 4 jaar of zes contracten
    (duur van de overeenkomsten mag variëren, maar maximaal 4 jaar in totaal);
    In deze fase heb je een contract voor bepaalde tijd. Heb je langer dan
    26 weken niet voor hetzelfde uitzendbureau gewerkt dan begint de telling
    weer bij fase 1.
✦ Fase 4: contract voor onbepaalde tijd;
    Als fase 3 is voltooid en de werkzaamheden worden hervat binnen
    6 maanden dan heb je een contract voor onbepaalde tijd. Ben je langer
    dan 6 maanden weggeweest, dan begin je weer bij fase 1.

Valt je werk weg binnen fase 4? Dan wordt jouw loon doorbetaald en zal het uitzendbureau passend en vervangend werk zoeken voor je. Je moet dit werk accepteren als het werk zich op gelijk, of zich  twee niveaus lager bevindt dan je oude functie. Het loon die je ontvangt wordt ook wel eens terugvalloon genoemd. Verder eindigt de uitzendovereenkomst gedurende de eerste 78 weken (maximaal) bij ziekte of beëindigen van de opdracht door de inlener. De NBBU-CAO heeft een collectieve scholingsreserve voor jou als uitzendkracht.

Wat is dan beter voor mij?
Er zijn eigenlijk geen noemenswaardige verschillen meer tussen de ABU en de NBBU. Bij de NBBU zijn voornamelijk de wat kleinere/ middelgrote uitzendbureau aangesloten. Bij de ABU zitten de grote uitzendbureaus. Voor jou als uitzendkracht zal er dus niet veel verschil zijn en merk je er eigenlijk niets meer van. 

Wij zijn als Marnic uitzendbureau aangesloten bij de NBBU en helpen jou graag bij het vinden van jouw nieuwe uitdaging!

Volg ons op Facebook en LinkedIn voor de nieuwste updates!