Veelgestelde vragen

De bij de inlener gebruikelijke en geldende arbeidsduur en werktijden, geldt ook voor de uitzendkracht.

Marnic uitzendbureau geeft de nodige informatie en voorlichting over de aard van het werk, die van belang is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de uitzendkracht.

De uitzendkracht is verplicht de juiste informatie omtrent zijn arbeidsverleden te verstrekken.
Onder gevraagde informatie wordt mede begrepen informatie over deelname aan de pensioenregeling bij
vorige werkgever(s). Als uit de informatie is gebleken dat de uitzendonderneming als opvolgend werkgever,
als bedoeld in artikel 12 NBBU-cao, kan worden beschouwd geeft de uitzendkracht op verzoek inlichtingen
over de aan hem uitbetaalde transitievergoeding en mag de uitzendonderneming vóór aanvang van de
uitzendarbeid het aanbod nog intrekken. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de
toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anders
verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie over zijn arbeidsverleden.

In de artikelen 10 van de NBBU CAO wordt informatie verstrekt over de verschillende fases waarin gewerkt wordt en de duur van z'n fase.

  • Fase 1 / 2 / A - 52 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding, na 8 gewerkte weken start de pensioenopbouw
  • Fase 3 / B - Maximaal 6 overeenkomsten bepaalde tijd gedurende maximaal 3 jaar (duur van de overeenkomsten mag variëren)
  • Fase 4 / C - Contract voor onbepaalde tijd. 

Vanaf 3 januari 2022 geldt de vernieuwde NBBU CAO, echter is er nog een overgangstermijn van een jaar voor de medewerkers die reeds werkzaam zijn voor een uitzendbureau en geen onderbreking langer dan 6 maanden hebben gehad. Vanaf 2 januari 2023 geldt de nieuwe CAO voor alle medewerkers. 

De functies van uitzendkrachten worden ingedeeld in functieniveaus naar de aard van de te verrichten werkzaamheden. Deze functie-indeling en functieniveaus zijn opgenomen in het desbetreffende werkgevers CAO.

Ja zeker. Indien het van beide kanten goed bevalt is een vaste baan niet uitgesloten.

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als de uitzendkracht dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht op dezelfde werkplek, maar krachtens een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever. Dit is van belang voor de rechtspositie van de uitzendkracht.

Marnic uitzendbureau staat er om bekend dat zij zorgt voor opvolgend werk, zodat er sprake is van continuïteit in je werk en inkomen. Dit kan Marnic uitzendbureau omdat zij beschikt over een groot klantenbestand. 

Mocht je bij ons een opleiding willen volgen in je vakgebied om je kennis en vaardigheden te vergroten, dan zijn hier in overleg mogelijkheden voor. Neem daarover even contact op met jouw vestiging.

Je zoekt naar goede & betaalbare werkkleding? Kijk dan eens op bedrijfskledingexpress.nl
Ben je werkzaam bij Marnic uitzendbureau vraag dan bij jouw vestiging naar de voordelen.