Veelgestelde vragen

Marnic uitzendbureau hanteert een 4- wekelijkse betaling, na iedere 4 weken volgt er een uitbetaling. Deze uitbetaling vindt altijd plaats in de week na de week die deelbaar is door 4 op donderdag.
Zie hieronder het schema:

 • week 1 t/m 4 > uitbetaling in week 5
 • week 5 t/m 8 > uitbetaling in week 9
 • week 9 t/m 12 > uitbetaling in week 13
 • week 13 t/m 16 > uitbetaling in week 17
 • week 17 t/m 20 > uitbetaling in week 21
 • week 21 t/m 24 > uitbetaling in week 25
 • week 25 t/m 28 > uitbetaling in week 29
 • week 29 t/m 32 > uitbetaling in week 33
 • week 33 t/m 36 > uitbetaling in week 37
 • week 37 t/m 40 > uitbetaling in week 41
 • week 41 t/m 44 > uitbetaling in week 45
 • week 45 t/m 48 > uitbetaling in week 49
 • week 49 t/m 52 > uitbetaling in week 1

 

 

De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering om de versobering op de WW- of WGA-uitkering aan te vullen. Na maximaal 2 jaar loopt de uitkering namelijk af. Dit kan mogelijk financiële gevolgen voor u hebben. Daarom is er de PAWW-regeling die ervoor zorgt dat u langer financiële zekerheid houdt tot mogelijk 14 maanden extra uitkering. 

 

 

 

Iedere loonperiode ontvang je een digitale loonstrook in je mail. Deze loonstrook is beveiligd met een unieke code.
Deze code vind je terug op je overeenkomst achter werknemerscode. 

 

 

Op www.rijksoverheid.nl kan je berekenen wat het minimumloon is wat minimaal gehanteerd moet worden. 

Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Marnic uitzendbureau houdt zich aan de gestelde inlenersbeloning.

Afhankelijk van de inlener worden de uren geregristreed door de inlener, via een werkbriefje die de uitzendkracht zelf dient in te vullen of via onze online register UBplusOnline. 

Wanneer de uitzendkracht het werkbriefje zelf invult moet de uitzendkracht deze laten ondertekenen door de inlener.  
De uitzendkracht dient tijdig zijn werkbriefje in te leveren bij Marnic uitzendbureau, zodat Marnic uitzendbureau deze kan verwerken. Dit is geheel de eigen verantwoording van de uitzendkracht. Marnic uitzendbureau  is niet verantwoordelijk voor urenbriefjes die niet tijdig worden ingeleverd en kan te laat ingeleverde urenbriefjes pas in de daarop volgende week verwerken.

Marnic uitzendbureau heeft ervoor gekozen om niet te laten reserveren voor feestdagen, maar betaald deze dagen door, indien het een werkdag is waarop de medewerkers anders ook arbeid had verricht. Uiteraard gaat het hierbij alleen om de algemeen erkende feestdagen.

Algemeen erkende feestdagen zijn: 

 • Nieuwjaarsdag*
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag* 
 • Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar!)*
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

*  voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen. 

Marnic uitzendbureau dient te allen tijde uitvoering te geven aan bij wet opgelegde loonbeslagen.

De uitzendkracht ontvangt bij Marnic uitzendbureau iedere week een loonstrook van het uitbetaalde salaris. Deze wordt verstuurd naar het mailadres van de uitzendkracht.

In artikel 29 van de NBBU CAO is bepaald tegen welke voorwaarden opname en uitbetaling van opgebouwde rechten plaatsvindt.