Veelgestelde vragen

Marnic uitzendbureau hanteert een 4- wekelijkse betaling, na iedere 4 weken volgt er een uitbetaling. Deze uitbetaling vindt altijd plaats in de week na de week die deelbaar is door 4 op donderdag.
Zie hieronder het schema:

 • week 1 t/m 4 > uitbetaling in week 5
 • week 5 t/m 8 > uitbetaling in week 9
 • week 9 t/m 12 > uitbetaling in week 13
 • week 13 t/m 16 > uitbetaling in week 17
 • week 17 t/m 20 > uitbetaling in week 21
 • week 21 t/m 24 > uitbetaling in week 25
 • week 25 t/m 28 > uitbetaling in week 29
 • week 29 t/m 32 > uitbetaling in week 33
 • week 33 t/m 36 > uitbetaling in week 37
 • week 37 t/m 40 > uitbetaling in week 41
 • week 41 t/m 44 > uitbetaling in week 45
 • week 45 t/m 48 > uitbetaling in week 49
 • week 49 t/m 52 > uitbetaling in week 1

In week 51 zal er een extra betaling van 2 weken  (week 49 & 50) zijn, zodat er voor de feestdagen al een deel van het salaris is overgemaakt. In week 1 volgt dan het restant van week 51 & 52.

 

Op www.rijksoverheid.nl kan je berekenen wat het minimumloon is wat minimaal gehanteerd moet worden. 

Afhankelijk van de opdrachtgever worden de uren geregristreed door de opdrachtgever, via een werkbriefje die de uitzendkracht zelf dient in te vullen of via onze online register UBplusOnline. 

Wanneer de uitzendkracht het werkbriefje zelf invult moet de uitzendkracht deze laten ondertekenen door de opdrachtgever.  
De uitzendkracht dient tijdig zijn werkbriefje in te leveren bij Marnic uitzendbureau, zodat Marnic uitzendbureau deze kan verwerken. Dit is geheel de eigen verantwoording van de uitzendkracht. Marnic uitzendbureau  is niet verantwoordelijk voor urenbriefjes die niet tijdig worden ingeleverd en kan te laat ingeleverde urenbriefjes pas in de daarop volgende week verwerken.

Marnic uitzendbureau heeft ervoor gekozen om niet te laten reserveren voor feestdagen, maar betaald deze dagen door, indien het een werkdag is waarop de medewerkers anders ook arbeid had verricht. Uiteraard gaat het hierbij alleen om de algemeen erkende feestdagen.

Algemeen erkende feestdagen zijn: 

 • Nieuwjaarsdag*
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag* 
 • Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar!)*
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

*  voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen. 

Marnic uitzendbureau dient te allen tijde uitvoering te geven aan bij wet opgelegde loonbeslagen.

De uitzendkracht ontvangt bij Marnic uitzendbureau iedere week een loonstrook van het uitbetaalde salaris. Deze wordt verstuurd naar het mailadres van de uitzendkracht.

In artikel 28 van de NBBU CAO is bepaald tegen welke voorwaarden opname en uitbetaling van opgebouwde rechten plaatsvindt.

Als uitzendkracht bouw je per gewerkt uur rechten op voor vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband
heb je recht op 24 vakantiedagen per jaar. Wanneer je vakantiedagen wilt opnemen,
moet je dit van tevoren overleggen met het uitzendbureau.

Wil je meer weten, kijk dan in de CAO van de NBBU voor uitzendkrachten.

Veranderen van baan
Maakt u een overstap naar een andere werkgever,
maar blijft u binnen de branche voor personeelsdiensten werken?
Dan blijft u gewoon pensioenkapitaal opbouwen. 

Onderbreekt u uw werk binnen de branche?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden,
(dit overzicht is gemaakt ervan uitgaande dat u in een Plusregeling zit):

 • U onderbreekt het werken in de branche korten dan 26 weken
  U blijft pensioen opbouwen in de Plusregeling als 
 • U bent er langer dan 26 weken uit maar korter dan 52 weken
  U bouwt direct pensioenkapitaal op in de Basisregeling.
  U hoeft dan niet eerst 26 weken te werken bij uw nieuwe werkgever. 
 • U bent er 52 of langer uit 
  Voordat u pensioenkapitaal in de Basisregeling gaat opbouwen,
  moet u eerst 26 weken werken voor uw nieuwe werkgever. 

Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Marnic uitzendbureau houdt zich aan de gestelde inlenersbeloning.