Arbeidsmarktscan voor een hypotheek

Nieuwe hypotheekadviseurs sluiten zich aan bij arbeidsmarktscan.

Weer hebben twee hypotheekadviseurs zich aangesloten bij de pilot om meer flexwerkers aan een hypotheek te helpen.
De Hypotheker en Hypotheekvisie hebben zich deze week aangesloten bij de Arbeidsmarktscan: flexwerkers met minder dan drie jaar werkervaring maken hierdoor kans op een hypotheek via ca. 600 hypotheekadviseurs.

Arbeidsmarktscan
Eind 2016 sloot de NBBU zich met ruim 20 leden al aan bij de Arbeidsmarktscan van onderzoeksbureau Intelligence Group. 
Naar aanleiding van deze scan krijgen uitzendkrachten een document over hun arbeidsmarktpositie. Bij goede vooruitzichten komt een eigen woning voor hen binnen handbereik.

Vast contract is geen garantie
Voor uitzendkrachten is het momenteel moeilijk de aanschaf van een woning te financieren. Banken stellen standaard een vast contract als eis, of beoordelen het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.
Afwijkingen daarvan voor flexwerkers zijn mogelijk, maar in de praktijk vaak (te) ingewikkeld. En dat terwijl de arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert:  een vast contract is allang geen garantie meer voor de toekomst en flexibel werk wordt steeds meer norm.

Kansen op de arbeidsmarkt
Hypotheekverstrekkers zouden veel meer moeten kijken naar de toekomstige kansen van mensen op de arbeidsmarkt in plaats van naar contractvorm en arbeidsverleden, zo vindt de NBBU. 
Het uitgangspunt van de Arbeidsmarktscan is dat er bij het bepalen van de risico’s niet alleen naar het arbeidsverleden van hypotheekaanvragers wordt gekeken, maar vooral naar de kansen om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven.

Vooruitzichten
Aan de hand van een aantal vragen berekent de Arbeidsmarktscan binnen enkele momenten de arbeidsmarktkansen voor nu en in de toekomst. Er wordt daarbij op basis van uitgebreide, objectieve data gekeken naar iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende 5 jaar. Een positieve score geeft vervolgens voldoende zekerheid dat ze de toekomstige betalingsverplichtingen van een hypotheek kunnen blijven voldoen. Eis is wel dat men minimaal een jaar moet hebben gewerkt.

Hypotheekofferte
Bij een positieve uitslag kan een uitzendkracht naar een hypotheekadviseur gaan om een passende hypotheekofferte aan te vragen.
Dit verzoek zal in de regel worden gehonoreerd, uiteraard nog steeds afhankelijk van inkomen, de prijs van de koopwoning en persoonlijke omstandigheden, zoals reeds bestaande schulden en het eventuele inkomen van de partner.