Wijzigingen NBBU CAO

Wijzigingen NBBU CAO

De NBBU heeft donderdag een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten. De nieuwe cao betekent meer werkzekerheid en een betere pensioenopbouw voor uitzendkrachten. Op 1 januari 2022 treedt de cao in werking. Lees hieronder meer over de wijzigingen:

🔴 Verkorting van de Fase 1/2 en Fase 3
🔴 Uitbreiding van de inlenersbeloning
🔴 Eerdere start van de pensioenregeling

Wij hebben voor jou een infographic voor jou gemaakt, om alle verschillen duidelijk in beeld te brengen. 

Met het nieuwe akkoord is een situatie gecreëerd waarin de belangen van uitzendkrachten en die van NBBU-leden het beste behartigd worden. De NBBU richtte zich in de onderhandelingen van meet af aan op perspectief en werkzekerheid voor uitzendkrachten. Dit alles wel met voldoende oog voor een zorgvuldige en geleidelijke invoering en goede uitvoerbaarheid.
De komende periode werken cao-partijen het SER MLT-advies verder uit. Ze streven ernaar om in 2022 verdere cao-afspraken te maken over de jaren 2023 en verder. Het is de bedoeling dat de SER-adviezen daarin volledig zijn uitgewerkt en worden geïmplementeerd in een breed gedragen akkoord.

 Bron: NBBU