Vernieuwde VCA examens

Vanaf 1 september 2017 gelden er vernieuwde eind- en toets termen voor de VCA opleidingen Basisveiligheid (VCA-B), Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) en Veiligheid Intercedent Leidinggevenden (VCU-VIL).

De VCA Examenbank stelt de eind- en toets termen voor de VCA opleidingen vast en ontwikkelt de examens. Het doel van de VCA opleidingen is om ‘veilig werken’ door operationele medewerkers, leidinggevenden en intercedenten te bevorderen en te borgen.
Het veilig werken wordt bereikt door het juiste gedrag en houding op het werk, het maken van de juiste keuzes tijdens en na werkzaamheden en door risico’s in de uitvoering te beperken.

Van kennis naar inzicht:
In de huidige trainingen en examens staat het verkrijgen van kennis centraal en wordt er getoetst op kennis. In de gewenste situatie staat de werksituatie centraal, wordt er niet alleen de kennis getoetst maar zullen er ook toepassingsvragen gesteld worden. Er gaat getoetst worden op inzicht.
Het toepassen van het inzicht is de grootste vernieuwing. In de nieuwe examens worden ook toepassingsvragen gesteld. Naast de bestaande meerkeuzevragen zijn er nieuwe vragen:

  • waar meerdere antwoorden juist zijn,
  • sleepvragen waarin een volgorde of een juiste koppeling gegeven moet worden,
  • beschrijvingsvragen, bijvoorbeeld beschrijving van PBM’s geven,
  • stellingvragen,
  • afbeeldingen met antwoorden,
  • foto situaties en borden,
  • pull down antwoorden.

De examens worden digitaal afgenomen, dit vraagt enige computervaardigheid van de kandidaat, met name sleepvragen en de beschrijvingsvragen kunnen lastiger te begrijpen zijn.

Impact op de deelnemer en de werkgever:
Van de deelnemer wordt een andere manier van denken verwacht, omdat hij de opgedane kennis moet vertalen naar situaties.
Daarnaast geeft de mogelijkheid tot verschillende antwoord combinaties een grotere foutkans.
Voorbereiding op de opleiding en het examen wordt belangrijker, er zullen naast de 1 daagse ook weer 2 daagse opleidingen en online leer- en oefenmogelijkheden aangeboden worden.

`t WEB zal de deelnemers zo optimaal mogelijk adviseren en begeleiden naar het VCA diploma!