STiPP pensioen Basisregeling wijzigt per 2023

Nieuwe afspraken CAO

Per 1 januari 2023 wijzigt de basisregeling van het STiPP pensioen. De basisregeling wordt dan gelijk getrokken aan de Plusregeling. In de Plusregeling is het nu al zo dat er premie wordt betaald over de pensioengrondslag

Pensioengrondslag als basis

De nieuwe cao afspraak betekent dat per 1 januari 2023 de werkgeverspremie voor de Basisregeling 8% over de pensioengrondslag bedraagt. Dat is nu 2.6% over het (pensioengevende) salaris. De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris min de franchise. De werkgever betaald in de Plusregeling nu al 8% premie over de pensioengrondslag en de werknemersbijdrage is 4%. In de Basisregeling is er geen werknemersbijdrage. Als de premies verhoogd is in de Basisregeling, gaat de deelmer meer inleggen in zijn pensioenpot. 

STiPP

Wil je je nog meer lezen, ga dan zeker even naar de website van het STiPP.